บริษัท เอ.ไอ. ไวร์เมช สตีล จำกัด

คือ ผู้ผลิตตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต หรือตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh )ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ โดยตะแกรงเหล็กไวร์เมชของ AI เป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีกำลังคลากสูงกว่าการผูกเหล็กธรรมดาถึง 2 เท่า ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น นำมาเชื่อมสปอต หลอมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องจักร ที่มีความละเอียดสูง จึงทำให้ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีจุดเชื่อมและระยะห่างคงที่ มีความแข็งแรงและประหยัดเวลา จึงสามารถควบคุมงบประมาณและคุณภาพของการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท เอ.ไอ. ไวร์เมช สตีล จำกัด
A.I.WIRE MESH STEEL CO.,LTD
www.aiwiremeshsteel.com

สอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา / สั่งซื้อ

ไวร์เมชตะแกรงเหล็ก.com